Baccarat-regler og strategier – spill baccarat med suksess

Baccarat er ett spennende kort spilll som var en del av handlingen i Ian Flemings James Bond roman kasino Royale. spilllet oppsto i Italia i middelalderen, og navnett stammer fra det Italienske ordet for “null” siden billedkortene og Tiere – som vanligvis er verdifulle kort i de fleste spilll – teller null i Baccarat. Etter hvert migrerte spilllet til Frankrike og ble populært bland aristokratene. I dag er Baccarat ett populært spilll bland gamblere over hele verden.

Målet med Baccarat er å vedde på hvilken av to hender (“the Player/spillleren ” eller the ” Banker “) som vil oppnå en hånd med totale poeng nærmest 9. Du kan plassere veddemålet ditt på en eller begge av de to hendene – eller du kan spillle på “Tie” (uavgjort).

Dealing og Poengberegning

Baccarat spillles med en enkel kortstokk med 52 kort (ingen jokere)som stokkes og plasseres i en kortholder (“shoe”). Hver hånd vil bli tildelt minst to kort, men ikke mer enn tre. Det første og det tredje kortet som deles fra kortholderen utgjør spilllerens hånd og det andre og det fjerde kortet utgjør Bankerens hånd. dersom det er nødvendig i henhold til reglene nedenfor vil et tredje kort bli delt til en eller begge av de to hendene. Alle kort deles med forsiden opp.

Kortverdier er:

  • Billedkort og tiere teller som 0;
  • Ess teller 1,
  • Verdien på kortet teller for alle andre kort.

Poengsummen for hånden er det siste sifferet av den summen du får dersom du legger sammen verdien av kortene på hånden. Dermed vil en hånd med en 8 og en 9 få poengsummen 7 (siden 8+9=17). Dette forklarer hvorfor Tiere og Billedkort teller som null – kun det siste sifferet teller, så 10 er verdt null. Poengsummen vil alltid variere fra 0 til 9 og, i motsetning til Blackjack, er det ikke mulig å gå over (“bust”).

Eksempler på poengrekning:

  • Eksempel 1: 9+0=9, poengsummen for hånden er 9.
  • Eksempel 2: 4+0+9=13, poengsummen for hånden er 3.

En Natural (Naturlig)

Siden målet med hver hånd er å komme nærmest mulig 9, er det bra å få 8 eller 9 som poengsum på de to første kortene. Dette kalles en Natural (Naturlig), og dersom EN ELLER BEGGE hendene får en Natural må BEGGE hendene stå (kan ikke trekke flere kort), selv om bare en av hendene fikk en Natural. Selvfølgelig er en Natural 9 den eneste poengsummen som slår en Natural 8.

Spilllets gang

To kort deles ut med forsiden opp til både spillleren og Bankeren. En hånd med en Natural vinner automatisk. dersom begge hendene har en Natural vinner den høyeste. dersom begge har samme Natural blir det uavgjort (Tie).

dersom verken spillleren eller Bankeren har en Natural, går spilllet videre og spillleren begynner.

spilllerens hånd står på poengsummene 6 og 7. dersom poengsummen er under 6 trekker spillleren ett kort til, og får en ny poengsum basert på verdien av alle tre kortene.

6 thoughts on “Baccarat-regler og strategier – spill baccarat med suksess

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *